Dove ho vissuto

  • Italia: Torino
  • USA: Nebraska
  • China: Beijing e Shanghai

Dove sono ora:

Italia: Torino